BLOG

Var har du din uppmärksamhet?

Är din uppmärksamhet mera inåtriktat än utåtriktad? Hur uppmärksam är du mot andras sinnesstämningar? Ganska ofta märker man på andra människor att de inte hör…
Read More