Hur skall företag kommunicera i dag?

Reklamtröttheten har ökat. Folk väljer bort reklam så fort de kan. Möjligheterna att välja bort reklam är mycket större än tidigare. Ungdomar är mera kritiska till reklam än föregående generation. De klickar inte längre på reklam på nätet. Massmarknadsföring är helt onödigt och olönsamt i dagens läge. Idag söker konsumenten information när det passar henne/honom. […]

Read more
Trender inom digital/social marknadsföring för 2014

Vill du som företagare hänga med i trenderna bör du verkligen sätta dig ner nu och fundera på var och hur du finns digitalt. Digital marknadsföring kommer år 2014 att vara en av de största och viktigaste trenderna detta år. För det första din mobila webbplats. Dina kunder sitter allt mindre framför en dator och […]

Read more
Att hålla vad man lovar

När ett företag profilerar sig på marknaden finns det många saker han/hon bör ta i beaktande. För det första måste det budskap man ger till sin målgrupp överensstämma med hur man agerar. En annan sak och som är en huvudregel, är att inte lova mer än vad man klarar av. Ifall man lovar för mycket […]

Read more