Hur skall företag kommunicera i dag?

Reklamtröttheten har ökat. Folk väljer bort reklam så fort de kan. Möjligheterna att välja bort reklam är mycket större än tidigare. Ungdomar är mera kritiska till reklam än föregående generation. De klickar inte längre på reklam på nätet. Massmarknadsföring är helt onödigt och olönsamt i dagens läge. Idag söker konsumenten information när det passar henne/honom. Konsumenten väljer själv när de vill ta emot erbjudanden. De söker själv efter den. Därför måste företagen tänka på att omforma sina erbjudanden på ett nytt sätt. Erbjudanden skall inte längre finnas på rätt sätt och vid rätt tidpunkt, utan nu skall företagen vara närvarande när som helst, hur som helst och var som helst.

Några tips för företagare som vill satsa på social media:

–        Din kommunikation skall gå ut på att bygga relationer, öppna upp för dialog och skapa ett förtroende med dina kunder.

–        Sälj inte din produkt

–        Lyssna

–        Ta reda på vad dina kunder tycker

–        Var närvarande

–        Ge en lösning på kundens behov

–        Tillåt dina nöjda kunder att vara dina ambassadörer

socblogg

#blogg100, dag 10

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *