Att hålla vad man lovar

När ett företag profilerar sig på marknaden finns det många saker han/hon bör ta i beaktande. För det första måste det budskap man ger till sin målgrupp överensstämma med hur man agerar. En annan sak och som är en huvudregel, är att inte lova mer än vad man klarar av. Ifall man lovar för mycket och sen inte klarar av att leverera det till sin kund så finns det alltid ett annat företag som drar nyttan av det. Gratis – på företagets bekostnad.

Det är en sak som jag tror att hindrar de flesta småföretagare att ta nästa steg. Idag var jag på några företagsbesök och jag insåg då, som jag även tidigare har gjort, att rädslan att lova för mycket sitter väldigt djupt. Ifall efterfrågan stiger så stiger även kraven på företaget – vilket då innebär att företagaren måste investera i större produktionsutrymmen, fler personal och det hela leder till större omkostnader. MEN det kan ju också leda till framgång – men vågar man satsa?

En annan sak som en företagare bör komma ihåg är att det företaget säger och gör måste överensstämma med varandra.

Varumärkets identitet består av:

Personligheten – vad vi är

Identiteten – vad vi kommunicerar att vi är

Profil – hur vi vill uppfattas

Image – hur vi verkligen uppfattas av omvärlden.

Hur vill du att ditt företag skall uppfattas av dina kunder? Helst att du levererar kvalitet eller hur?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *