Marknadsföringstjänster till småföretagare

Celma Marketing

”Din viktigaste uppgift i ditt företag är att producera, utveckla och sälja din produkt. Marknadsföringen kan du delegera till celma.”

TJÄNSTER

MARKNADSFÖRINGSPAKET 1

Logo, hemsida

MARKNADSFÖRINGsPAKET 2

Logo, annonser, hemsida och kommunikationsplanering

COACHNING

Coachning för privatpersoner eller företagare

FÖRELÄSNINGAR / WORKHOPS

Marknadsföring, våga ta steget, etc.

UTVECKLA DITT FÖRETAG

Gör det inte svårare än vad det är. Din produkt/tjänst måste nå kunderna. Det räcker inte med att behålla de gamla kunderna, du behöver även nå nya. Genom en fungerande hemsida och lämplig aktivitet på sociala medier kommer du en bra bit på vägen.  

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT HITTA DINA MÅL?

Vill du få hjälp med att sätta mål, lösa inre konflikter och hantera förändringar? Vill du få hjälp med att förändra dina tankar, känslor och beteende?

Ibland gör människan saker och ting svårare än det behöver vara. Problemet sitter oftast i ett invant tankemönster och det är svårt att hitta positiva och långsiktiga mål. 

CELMA MARKETING

HOVRÄTTSESPLANADEN 16, vån 9, VASA

KONTAKTA CELMA: