Varför vantrivs man?

Tänkte fortsätta på temat om behoven idag. Jag fick en kommentar om att det kan vara svårt att finna svaret på vad det är som gör att man trivs eller inte. Jag håller fullständigt med att om man trivs så behöver man  inte fundera desto mera på detta. Man vantrivs man med det man gör och känner negativa känslor så är det en tydlig signal på att något av dina behov inte blir tillgodosedd. För att hitta vilket behov det är som inte blir tillgodosett så kan man använda sig av följande frågeställning:

Tänk på något som du är missnöjd med.

Vilket otillfredsställt behov ligger bakom detta missnöje?

På vilket sätt försöker du möta detta behov? Vad gör du konkret?

Tänk sen på att man kan bemöta ett behov på många olika sätt. Skriv ner alla sätt du kommer på. Vad kan du göra annorlunda än vad du gör nu?

Fundera sen på hur det känns att ha så många olika alternativ som du har hittat ovan.

Vilken av alternativen kändes bäst? Använd den isåfall.

(Texten baserar sig på en kursbok i NVC (Non violent communication med Marianne Nummela)

Nedan en lista på vilka behov och värderingar som du kan tänka på.

#blogg100, dag 13

behovvarderingar

 

2 reaktioner på ”Varför vantrivs man?”

  1. En annan väg med samma resultat är NLP (Neuro Lingvistisk Planning) eller fritt formulerat fokusera på målet och positivt tänkande och på hur du kan nå målet…

    Ett exempel om du frågar nån … Inte skulle det passa att …. eller Visst passar det att …. När är man mera motiverade, då man fokuserar på Visst eller när man fokuserar på Inte….? Man kan också anpassa detta för att motivera sig själv men även för att positivt manipulera nån annan att tänka som man själv vill…. (Så att säga få igenom sina ideer)…

    1. Maria Norrlin-Asplund

      Jo NLP (neuro linguistic programming) och NVC går nog hand i hand. Jag skulle nog rekommendera att man inte manipulerar varken sig själv eller någon annan, för det viktigaste är ju nog att man är tillfredsställd med sitt liv och sina val och att ingen annan har styrt ens val åt ett håll som inte känns bra för en själv. Positivt tänkande till alla ära, men mår du inte bra med den situation du är i så hjälper det inte att nonchalera att ett behov inte är tillfredsställt. Men allt beror ju förståss på situationen och vad man har för möjligheter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *