Facebook regler vid kampanjer

Har du koll på hur du får och inte får göra på Facebook när du vill ha mera gillare till din sida?:

Om du använder Facebook för att erbjuda eller administrera en kampanj (t.ex. tävlingar eller lotterier) ansvarar du för att kampanjen hanteras på ett lagenligt sätt, vilket innefattar officiella regler, erbjudandets villkor och behörighetskrav (t.ex. ålder och begränsningar gällande hemvist), att kampanjen och alla priser som erbjuds i anslutning till kampanjen (t.ex. registrering och att du har alla tillstånd som krävs) sker i enlighet med de övergripande reglerna. Tänk på att efterlevnad av de här kampanjreglerna inte automatiskt innebär att kampanjen är lagenlig. Det finns många andra regler som kampanjerna måste följa. Om du är osäker på om din kampanj följer gällande lagar bör du vända dig till en expert.

i.    Kampanjer på Facebook måste administreras på Apps on Facebook.com, antingen på en canvassida eller i en sidapplikation.
ii.    Följande gäller för kampanjer på Facebook:
a. Varje deltagare måste inneha en fullständig version av Facebook.
b. Kampanjen måste innehålla en bekräftelse på att den inte på något sätt har sponsrats av, administrerats av eller fått någon form av stöd från Facebook.
c. Kampanjen måste innehålla ett förtydligande om att deltagaren uppger information till [disclose recipient(s) of information] och inte till Facebook.
iii.    Du får inte ange några villkor för registreringen som innebär att användaren måste använda andra Facebook-funktioner än att gilla en sida, checka in på en plats eller ansluta till din applikation. Exempelvis får du inte kräva att användaren måste gilla ett logginlägg eller kommentera eller ladda upp en bild i en logg för att få delta.
iv.    Du får inte använda Facebook-funktioner i samband med registrering eller deltagande i kampanjen. Det är inte tillåtet att automatiskt registrera eller anmäla någon till en kampanj när den personen till exempel gillar en sida eller checkar in på en plats.
v.    Du får inte använda Facebook-funktioner, t.ex. Gilla-knappen, vid omröstningar i kampanjen.
vi.    Du får inte meddela vinnare genom Facebook, t.ex. via Facebooks meddelanden, chatt eller inlägg på profiler (tidslinjer) eller sidor.
vii.    Definitioner:
a. ”Administration” innebär hanteringen av kampanjens alla delar som att samla in deltagare, genomföra en dragning, bedöma bidragen eller meddela vinnare.
b. ”Kommunikation” innebär marknadsföring eller hänvisning till en kampanj på något sätt på Facebook, till exempel i annonser, på en sida eller i ett logginlägg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *