Effektivitet och planering

Med våren kommer evenemangen. Möten, seminarier, kurser, träffar, kundmöten. Deadlines.
Mitt i allt ser jag min kalender håller på att fyllas med en massa intressanta möten och evenemang. Nu måste jag nog skärpa mig, jag behöver inte vara överallt. Men som jag många gånger tidigare nämt så är det under evenemangen man hittar nya företagarvänner, kunder och samarbetspartners. Därför söker jag mig till dessa evenemang. Priset har givetvis en stor betydelse samt innehållet. Det ordnas även seminarier som behandlar samma ämne som jag själv föreläser om. Sådana seminarier kan det ibland vara intressant att besöka, dels för att se vad föreläsaren lyfter upp i sin presentation, och dels för att visa att jag existerar. Ifall någon missat det 🙂
Jag sitter även med i en massa styrelser och grupper: ordförande för Korsholms Företagare, styrelsemedlem i KÖF, Österbottens jämställdhetsgrupp (ny), Medborgarforum – Österbottens landskapsplan 2040 (ny) och ersättande styrelsemedlem i Vaseks styrelse (ny). Ja och inte att förglömma styrelsemedlem i Korsholms kvinnoförbund samt ersättande styrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet.
Ja, och så har jag ju ett par företag också.
Fritiden – den finns nog 🙂 lovar 😀
Allt handlar om prioritering och planering. Då hinner man med mycket.
#blogg100

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *