Varför skall jag prata med dig och du prata med mig?

Jag har skrivit om nyttan att nätverka tidigare, men jag tycker det är ett sånt pass viktigt ämne att man kan upprepa det med jämna mellanrum.

Under de senaste månaderna har jag nätverkat ganska flitigt och jag har märkt till vilken stor nytta det är för en ensamföretagare att komma ut och se hur andra företagare tänker och agerar. Min erfarenhet är att ju mera du syns och hörs, desto mera blir du kontaktad och får nya uppdrag. Nu pratar jag ju förståss för egen del, hur jag som marknadsförare hittar mera kunder. Men nätverkandet har en annan nytta också, även för företagare som redan har sin kundkrets klar. Bara att få sätta sig ner tillsammans med andra företagare och diskutera företagandes för- och nackdelar har sin charm. Att få ta del av andras tips och idéer samt hitta nya sätt att få nya kunder. En annan sak som man bör hålla i minnet är att ju mer du är känd av andra företagare, desto mera referenser får du. I dagens läge är referenser från andra människor (företagare) något av det bästa marknadsföringsknepet som finns.

Ut och nätverka med er!  Var inte blyg, alla är blyga i början. Ta mod till dig och gå fram till okänd människor och presentera dig. Jag lovar, du ångrar dig inte för att du vågade.

Ni som finns här i trakten och är medlem i Kustösterbottens företagarförening, kom med i företagarväncirkeln och nätverka! Mera info: http://www.yrittajat.fi/sv-FI/kustosterbotten/organisation/foretagarvan-cirkeln/

Pratar du med mig så pratar jag med dig. Pratar jag med dig så pratar du med mig. Svårare än så är det inte.

#blogg100, dag 19

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *