Varför blir man företagare

Varför väljer vissa personer att välja bort tryggheten med en fast inkomst, trygga arbetstider, semester och istället satsa på att bli egen företagare? Ja, till den frågan finns det säkert lika många svar som det finns företagare.

Från och med i år har jag fått ytterligare ett förtroendeuppdrag. Jag är ordförande för ett enmansföretagarutskott, som  grundats under Kustösterbottens Företagare.
I utskottet kommer vi att ordna olika evenemang för enmansföretagare. Vi har nu ordnat ett par frukostträffar. Första träffen ordnades i februari och idag hade vi andra. Förutom möjligheten att få diskutera med varandra och nätverka gav vi även en liten uppgift till deltagarna.

En fråga som vi bland annat önskade få svar på var vilka fördelar det är med att vara sin egen företagare. Svaren nedan:

Frihet var ett ord. Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Som enmansföretagare har du en stor frihet. Det finns bara en som bestämmer i ditt företag och det är du själv.

Du påverkar själv. Absolut. Du påverkar själv hur du syns, hur du uppfattas och hur dina kunder pratar om dig.

Möjlighet att samarbeta med andra och själv välja vem. Ja, yes, håller så med. Utan samarbetspartners kommer du inte långt som enmansföretagare. Du måste samarbeta med andra. På ett eller annat sätt. Vem det sen blir beror mycket på den ömsesidiga nyttan.  I ett samarbete måste man både ge och ta. Få tillbaks med andra ord. Fungerar inte samarbete så måste man byta. Ingen har rätt att bara ta och inte ge tillbaks.

Flexibilitet. Ja, det är egentligen ett måste. Jag har träffat några företagare som trott sig komma längre genom att vara stenhård i sina principer – men ibland måste du nog kunna frångå vissa beslut. Och det bästa med att vara enmansföretagare, du kan ändra dig utan att det påverkar någon annan. Men, absolut inte ge efter för minsta lilla gnäll – åh nej. Kunden har inte alltid rätt, men det ger inte dig rätten att skrämma iväg kunden.

…..det var fördelarna. Nackdelarna skriver jag om i morgon.

Tack för idag! #blogg100 #dag17

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *