Sju lögner #blogg100, dag18

”Sinnet är sig självt och kan av egen kraft göra helvetet till en himmel eller himlen till ett helvete”. John Milton

Jag bloggade för ett par dagar om framgång, och tänkte fortsätta lite på temat. Enligt Anthony Robbins så har framgången 7 lögner.

Vi har själv valt den värld vi lever i. Valet är medvetet eller omedvetet. Väljer vi lycka får vi det, väljer vi olycka får vi det.

För att nå framgång behöver man veta vad man vill och vilka resultat man vill uppnå. Det är viktigt att man är flexibel och kan ta itu med förändringar för att uppnå det man vill nå.

Men lögnerna då? Jo, med lögnerna menas att vi inte vet hur världen egentligen är. Vi vet inte om vår tro är sann eller falsk. Det enda vi vet är att trosföreställningen berikar vårt liv och hjälper oss framåt. Lögnen hjälper och påminner oss om att fast vi tror hårt på en sak så måste vi vara öppna för andra möjligheter.

Trossats Nr 1 – det finns ett skäl till och en mening med allt som sker, och det är till hjälp för oss alla. (se dig om, reparera skadorna och se möjligheterna istället för att gräva ner dig i det negativa)

Trossats Nr 2– Det finns inget som heter misslyckande. Det finns bara resultat. (använd din kunskap av det som hänt till att pröva något annat)

Trossats Nr 3 – Ta på dig ansvaret, vad som än händer. (förmågan att ta ansvar för det som händer ger dig både makt och mognad)

Trossats Nr 4 – Det är inte nödvändigt att förstå allting, man kan ändå använda sig av allting (du behöver inte kunna allt, du behöver inte veta alla detaljer. ta reda på det viktigaste och spara detaljerna till de som behöver det)

Trossats Nr 5 – Människor är din största tillgång (respektera dina medmänniskor, undvik manipulation)

Trossats Nr 6 – Arbete är lek (Mark Twain sade ” hemligheten med framgång ligger i att göra sitt arbete till rena semestern”, se ditt arbete som en möjlighet att göra ditt yttersta , lära sig nya saker och upptäcka nya vägar)

Trossats Nr 7 – Det finss ingen bestående framgång utan engagemang (de som lyckas har en fast tro på betydelsen av att vara engagerad, ”att utan att hejda sig sträva mot ett mål, det är framgångens hemlighet”).

FORMELN för den yttersta framgången:

* Klarlägga ditt mål

* Efterlikna sådant som leder dig dit

* Handla

* Skärp din förmåga att se reaktionerna på ditt handlande

* Fortsätt med justeringar

..ända tills du når ditt mål!

Lycka till!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *