Framgång, dag 15, #blog110

Vad är framgång? Hur skulle du definiera ordet framgång?

Ligger  fokus på yttre värden som pengar och karriär eller inre värden som har att göra med din egen nöjdhet?

Egentligen är det ingen skillnad vad man fokuserar på, huvudsaken är att man märker att man är nöjd med det man åstadkommit och det man beslutat sig för. Det är framgång.

Hur når man framgång då?

För det första

– Håll dörren öppen för nya möjligheter. Håll dörren öppen för det som är framgång för dig och ditt liv.

-Fundera på om det finns nya beslut att fatta?

-Har du ett liv som kanske behöver en omvärdering, lever du efter gamla beslut? Kanske du lever efter andras vilja?

-Är det dina beslut att leva som du gör? Det går alltid att byta riktning. Det går alltid att omvärdera inriktningen.

Det finns bara ett val du kan göra, Du skall välja DITT val. Ditt nya val kommer att leda till nya spännande val och nya möjligheter. Mår du bra, så mår även resten av familjen bra.

Detta kan man även fundera på i sitt företag. Hur vill du nå framgång i ditt företag? Vad behöver ändras för att ditt företag skall nå resultat och utvecklas åt det håll du vill?

innehållet i texten baserar sig på boken ”Våga (miss) lyckas” av Britta Sjöström.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *