De finländska konsumenterna litar inte på sin ekonomi. Vad betyder det för företagaren?

I dagens Vasabladet (21.1.2014) kan man läsa en notis om att de finländska konsumenterna inte lägre litar på sin ekonomi. Förtroendet har sjunkit. Vad innebär det för en företagare? Blir producenterna tvungna att minska i produktionen, eller finns det andra sätt att nå resultat?

Det är nu det är viktigt att sätta fokus på marknadsorienteringen. Det är nu vi måste se över vad konkurrenterna gör, hur vår marknadsföring tas emot av kunderna och om vi måste förändra försäljningsaktiviteterna.

Att fokusera på marknadsorienteringen är att ha kunden i fokus. Utgångspunkten är att vinna konkurrensfördelar då du klarar av att uppfylla kundens önskemål och behov.

Vad är det som inverkar på kundens behov, nu och sen? Känner du dina kunder? Vet du vad de uppskattar mest? Vad värderar din kund? Hur kan du stödja deras värderingar? Vad ger din produkt för stöd i deras värderingar?

Hur gör dina konkurrenter? Vad har de för styrkor? Hur betjänar de sina kunder?

Hur samarbetar din personal? Har alla fått information om hur era kunder tänker och värderar? Diskuterar ni kunderna och deras värderingar? Är alla medvetna om prioriteringen av detta? Speciellt viktigt är det för företagen att nu sätta fokus på kunden, på personalen och tillsammans komma fram till något som ger företaget stabilitet och framgång.

Hinner du inte fokusera på detta, ta hjälp av en utomstående konsult. Vi finns till för att ni skall lyckas. Tveka inte, det kan rädda ditt företag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *