Återbetalnings- och returpolicy

ALLMÄNT

Dina personliga uppgifter sparas i CELMAZ  kundregister. Noggrannare information om behandlingen och användningen av kunduppgifter hittar du här: https://www.celma.fi/gdpr/

Före betalningen ska du godkänna nätbutikens beställnings- och leveransvillkor. Genom att efter detta trycka på Slutför köp-knappen registreras beställningen och det går inte längre att ändra på beställningen. Vänligen kontakta Celma.fi:s kundtjänst om du vill annullera eller ändra din beställning.

Vi skickar dig ett kvitto per e-post där du kan granska beställningens uppgifter. Spara kvittot för eventuella kommande behov.


BETALSÄTT

I Celma.fi:s nätbutik kan du betala med direktbetalning till bankkonto, eller kontant vid leverans


BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE BESTÄLLNINGAR

Kunder som shoppar på https://www.celma.fi/butik/ måste ha en ålder på minst 15 år.

LEVERANSSÄTT OCH -AVGIFTER

Beställd produkt levereras till den adress du valt. Postkostnader tillkommer.


RETUR och återbetalning

För oss på Celma.fi är det viktigt att du är nöjd med din beställning. Därför kan du innan köp ta kontakt med ossför att be om mer information. Ifall produkten innehåller fel, eller du beställt fel storlek kan du kontakta Celma.fi:s kundtjänst för mera information. Kontaktuppgifter: maria@celma.fi eller ring +358 50 5555226


ÖVRIGA VILLKOR

För dessa användarvillkor och eventuella tvister mellan kunden och Celmaz gällande villkoren anpassas Finlands lag.

FORCE MAJEURE

Celmaz ansvarar inte för dröjsmål och skador som beror på hinder som står utanför företagets påverkningsmöjligheter, som det rimligen inte har kunnat förutse och vars följder det inte kan undvika. Oöverstigliga hinder anses vara bl.a. arbetsstridsåtgärder, personalens insjuknande, import- och exportförbud, störningar i transportkedjan eller strömavbrottOm det oöverstigliga hindret fortgår i mer än en månad har både produktens försäljare och kunden rätt att häva köpet utan skadeersättnings- eller dröjsmålsföljder.