GDPR

1. Registerupprätthållare

Företagsnamn: CELMAZ
FO-nummer: 2330370-9
Adress: Skatavägen 54, 66530 Kvevlax 

2. Kontaktperson för registerärenden
Maria Norrlin-Asplund

Tfn +358 50 5555226


e-post. maria@celma.fi

3. Registrets namn
Celmaz 2330370-9 

4. Syftet med personuppgifter
Vi samlar in, sparar och behandlar personuppgifter på ett lagenligt sätt. Huvudsyftet med personuppgifterna är att kunna erbjuda tjänster, uppfylla avtal, marknadsföring, uppföljning av hur tjänsterna används och för att kunna uppfylla lagstadgade krav.

5. Registrets informationsinnehåll
I registret kan behandlas följande information:

  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter
  • Språk

6. Regelbunda informationskällor
Vi samlar i huvudsak in personuppgifter från kunder själva i samband med att de använder våra tjänster och webbplats, till exempel genom att de fyller i adressuppgifter via webbshoppen, elektroniska blanketter eller beställer vårt nyhetsbrev.

7. Skydd av registret
Informationen i registret är skyddad med allmänt accepterade tekniska verktyg. Endast den enskilda registerupprätthållaren, och dess personal, som på dennes uppdrag fått tillstånd har tillgång till uppgifterna i registret.

8. Kontrollerings-, förbud- och ändringsrätt
Kontrollering av uppgifterna och uppdatering sker genom att ta kontakt med vår kundtjänst maria@celma.fi