Planering av innehållet, dag27

 1. Då man planerar innehållet i en broschyr bör man även ta i beaktande att materialet skall hålla sig i minst 18 månader, ifall man lägger stora resurser på en broschyr som blir gammal inom ett halvår leder det till mera förluster än vinster. Ifall företagets priser förändras ofta bör man fundera på andra alternativ till broschyren, t.ex. foldrar eller utprintat material som är lätta att justera.
  Före företaget anlitar utomstående experter är det viktigt att man fundera på om det finns lönsamhet i att anlita en designer, marknadsförare, teknisk skrivare? Finns det något man klarar av själv, var ligger nyttan av att använda sig av professionell hjälp och vilken sorts hjälp är det man behöver.
  Då man planerar sin logo bör man ställa sig några frågor för att säkerhetsställa att logon förmedlar det budskap man vill framhålla:
  •   Vad är ändamålet med logon?
  •   Vad är dess syfte?
  •   Hur skall man använda logon? Skall den användas på: papper, webbsida,broschyrer, brevpapper, produkter, fordon och andra material?
  •   Skall den ge ett meddelande eller bara vara ett varumärkeselement?

 

Genom att göra ett grundligt förhandsarbete med varumärket och marknadsmaterialet kan man vara säker på att man ger de rätta verktygen till de personer som skall vidarebefordra företagets budskap till mottagaren.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *