Mera om social media

I dagens läge kan man inte koncentrera sina marknadsaktiviteter på endast ett ställe. Idag pratar man mera om sociala medier. Hur viktigt det är att synas och finnas med för alla företag. Att förstå sociala medier kräver att man är uppdaterad hela tiden, det kommer nya medier som påverkar i snabbare takt än vad en vanlig konsument hinner med. Den snabba utvecklingen har lett till att intresset för sociala medier har varit väldigt stort under de senaste åren. Annonsmarknaden har flyttat ut på nätet i allt större grad eftersom det är där kunderna är. Allt fler företag flyttar sina budgetar från traditionella reklamkanaler som radio, tv och utomhusreklam till de nya medier där de har bättre kontroll över vilka som exponeras för budskapen och vilken effekt som medieinvesteringarna faktiskt ger.

Problemen som uppstår vid planeringen för många företag är för det mesta avsaknaden av kunskap kring marknadsföring och planering, strategier och kommunikationsmodeller. Förutom det är det förmågan att förstå betydelsen av att finnas på nätet och hur man skall hitta sin målgrupp.

Fem kännetecken om sociala medier:

  1. Räckvidd – man kan nå en liten eller en stor målgrupp. Det finns inga hinder att nå en global marknad.
  2. Tillgänglighet – sociala medier är tillgängliga för samtliga till en liten eller obefintlig kostnad.
  3. Användarvänlighet – det är enkelt att använda social medier
  4. Färskhet – enkelt och snabbt att uppdatera
  5. Fortlevnad – artiklar och inlägg i sociala medier kan snabbt uppdateras och redigeras.

De mest populära tjänsterna på nätet är bloggar, Facebook, Flickr, Linked in, RSS, Twitter, Wikipedia och YouTube.  Men flera tjänster kommer hela tiden och just nu är det Google+ som är på intågande.

Mera om dettta ämne inom kort.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *