HUR KAN DU NÅ FRAM I BRUSET

Att marknadsföra produkter idag är inte det lättaste. Vi översvämmas av information och vi sållar. Vi orkar inte läsa om saker och ting som inte berör oss.
Så hur kan du nå fram med din produkt, dina evenemang och händelser?
När skall du skriva, hur skall du skriva och vad skall du dela med dig av?
Vilka kanaler skall du satsa på?
Behöver du hjälp av en utbildad marknadsförare?
Läs mera om mina tjänster nedan.

“ Du har verkligen hjälpt mig under vägen och gett mig mod att våga ta itu med mina drömmar”.
Sagt av en nöjd kund

Vi går igenom DIN PRODUKT

För att öka förståelsen för din produkt är det viktigt att hitta de rätta orden. För att skapa kontakt med din målgrupp bör meddelandet bestå av produktens attribut, fördelar, värderingar och personlighet.

Vi hittar din MÅLGRUPP

Du har befintliga kunder, men du vill även nå nya. Det är billigare och effektivare att behålla befintliga – men likväl behöver du nya kunder, speciellt för utvecklingen av ditt företag. Befintliga kunder kan hastigt försvinna, så förlita dig aldrig på att du har ett stadigt kundunderlag. Konkurrensen finns alltid, och det är lätt att byta leverantör i dag. De företag som har förstått vidden av synlighet vet också hur viktigt det är att locka nya kunder.

VI skapar ett INNEHÅLL som berör

Vad attraherar en läsare?

Vi fokusera på att hitta kärnan i ditt innehåll. Vi berättar om  din produkt på ett intressant sätt som väcker känslor. Vi fokuserar på att prata till din kund – inte åt. 

 

CELMAS MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

WORKSHOP I DITT FÖRETAG

Under workshoppen går vi igenom produkten, målgruppen och skapar ett innehåll som når fram.

BREVKURS I MARKNADSFÖRING

Har du svårt att hinna med möten eller workshop kan du även ta en brevkurs i marknadsföring som ger dig värdefulla verktyg. Du studerar när du hinner och får feedback på dina svar.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Jag delar med mig av verktyg, nyttan och behållningen inom ämnet jag föreläser om. Jag delar med mig av erfarenheter, kunskaper och tips. Jag svarar på frågor och ser till att ingen går ut med ett stort frågetecken i pannan. Jag anpassar materialet efter målgruppen – eftersom alla företagare, föreningar eller organisationer har olika problem då det gäller ämnet marknadsföring och synlighet. Fråga gärna offert.

SYNLIGHETSSCHEMA

Celma har utvecklat ett synlighetsschema som ger dig verktyg för att skapa innehåll som når fram till målgruppen under ett helt år. Du kan istället koncentrera dig på att utveckla dina produkter och tjänster.

STRATEGI

Det viktigaste i ditt företag är din produkt. För att företaget skall gå runt behöver din produkt nå fram till din målgrupp. • Men hur når du din målgrupp? Vilka kanaler skall du använda och hur skall du kommunicera för att ditt budskap skall uppfattas rätt? • Hur får du kunden tillräckligt intresserad att besöka ditt företag • Hur kan du sätta upp en strategi så att dina aktiviteter på sociala medier produceras med jämna mellanrum, utan att det stör din produktion? Alla dessa frågor går jag igenom med dig och på basen av svaren gör jag upp en strategi som du har nytta av varje dag.

SOCIALA MEDIER

Hinner du inte uppdatera dina sociala medier (och hemsida) står jag gärna till tjänst med att hålla dina kanaler i liv. Jag sköter även om att marknadsföra dina evenemang och händelser.

Ett företag som inte syns, finns inte.

Bli inte en i mängden - våga ta chansen att satsa på din marknadsföring.