Framgång för företaget

I samarbete med Konsulten Ulla Lövholm

För mera än ett halvt år sedan kontaktade Ulla Lövholm mig för att diskutera marknadsföring i Österbotten. Vi kom överens om en annons till portalen Ostroentre och min kollega Maria intervjuade Ulla till artikeln. När jag läste igenom texten vaknade ett intresse inom mig. (Här kan du läsa artikeln)

En tid senare var vi i kontakt igen och den här gången var det jag som fick ta del av Ullas tjänster. 

Paketet ”Framgång för företaget” var något som lockade mig, speciellt som ensamföretagare. Jag vill ju nå framgång, men hur kan jag nå det?

Vi träffades endast online – vilket var mycket bekvämt och tidseffektivt. 

Först av allt bad Ulla mig att göra en WOPI analys. Genom mina svar fick Ulla en bättre bild av mig och vi kunde påbörja jobbet.  Genast under den första sessionen insåg jag hur mycket jag egentligen står och stampar på stället. Inrotade vanor, begränsade tankar om mig själv och mitt sätt att arbeta var något som uppdagades. 

Ulla gav mig hemuppgifter, som bland annat innebar ett nytt sätt att arbeta, och inte arbeta. En sådan enkel sak som att sluta svara på mail, meddelanden och andra kontakter kvällstid och på helger.

Maria, du behöver få egen tid också, påminde Ulla mig om. Jo, visst har jag alltid vetat det, men ändå glömt det då någon kund kontaktat mig. Det var svårt, men jag insåg hur nödvändigt det var. Min hjärna går för det mesta på högvarv, även efter jag har stängt av datorn. Meddelanden som kom från kunder gjorde att hjärnan fortsatte jobba tills jag gick för att sova. 

I tjänsten ingick även en Peili-analys. Peili analysen beskriver en person beteendestil, samarbetsförmåga och interaktionsförmåga.  Till den behöver man hjälp av fyra till fem personer i ens närhet som kan besvara frågorna, plus att man skall göra en självutvärdering. 

Under vår sista session gick vi igenom svaren och jag blev inte alls förvånad att jag låg väldigt högt upp i rutan för ”igångsättare”. I vissa svar hade jag nedvärderat mig själv och i vissa svar insåg jag vilka tankar jag borde ha mera i bakhuvudet då jag är tillsammans med andra människor, kollegor och samarbetspartners. En igångsättare är en person som är spontan, livlig och initiativrik. Gillar spänning och kreativitet. Utåtriktad och prioriterar att arbeta med andra människor. Personen vill ha omväxling och håller därför på med flera saker samtidigt. Utmanar invanda mönster och tillvägagångssätt och strävar att utveckla saker till nya nivåer. Tyvärr saknar en igångsättare förmåga att sakta in och tänka efter. (det är därför jag behöver människor som ifrågasätter och saktar ner mig 🙂 Så det jag behöver lära mig är att planera och organisera så kommer saker och ting till rätta.

Ulla gav mig även konkreta tips på hur jag lyfter mitt företagande till en ny nivå, och vad jag kan tänka på med framtida samarbetspartners, praktikanter, anställda och utveckling. Flera av dessa tips har jag redan satt i rullning, och några har jag ännu i planerna framöver. Och att planera är ju en sak jag skall bli bättre på 🙂

Så, ifall du som företagare behöver verktyg för att ta dig framåt så rekommenderar jag verkligen Ullas tjänster. Du kommer inte att ångra dig! Varje företagare behöver utveckling, det går inte att stampa på samma ställe år ut och år in. Framåt, det är dit vi skall! 

Här hittar du Ullas kontaktuppgifter: https://ullalovholm.fi/sv/hem/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *