Digital marknadsföring för företagare

Kursen riktar sig till dig som är småföretagare och vill lära dig mera om digital marknadsföring. Under kursen går vi igenom din produkt/tjänst, vision, målgrupp och hur du skall kommunicera med dina kunder utan att “sälja”. Du får lära dig om hårdvara (datorer, pekplattor) och program samt ta emot värdefulla tips på hur du kan marknadsföra dina produkter digitalt på Internet. Vi går under kursen igenom hela processen från A till Ö med skapande av digital marknadsföring. Vid kursens slut bör du ha en klar kommunikationsstrategi för företagets digitala synlighet och kunskaper om de tekniker som behövs för att tillämpa och uppdatera den i fortsättningen. Mycket varmt välkommen med på en mångsidig och unik kurs! Som lärare för marknadsföring ansvarar Maria Norlin-Asplund, marknadsföringskonsult och för de IT-relaterade avsnitten Tom Lillas, IT-lärare. Förhandskunnande: Grundläggande datorhantering.

Tidpunkt

06.02.2018 – 24.04.2018

Tisdag 16:00-18:30

Lektioner: 33  (11 ggr)

Anmälan: https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/sok-och-anmal-dig-till-kurser/visa/3940-340125-digitalmarknadsforing-for-foretagare-hela-paketet