Att nå sina mål

Att ha ett mål i livet är något som de flesta strävar till. Att bli den person som man vill vara. Att förverkliga sina drömmar, att nå dit man vill, att bli lycklig. Att nå sitt mål kräver ibland en hel del jobb, men ibland kan man faktiskt nå ett mål bara genom att färda sin väg, som det var menat.

Har du svårt att hitta dina mål? Känner du att du vill något, men du kan inte riktigt sätta pekfingret på det du vill uppnå. Då rekommenderar jag dig att testa gungstolstestet:

Utför gungstolstestet på något av de resultat som du har bestämt dig för att nå.  Tänk dig att du är riktigt gammal, kanske 85 eller 90 år. Du sitter i gungstolen och tänker tillbaka på ditt liv. Fundera först på vad det innebar att realisera resultatet. Vad innebar det för dig att uppnå det? Hur viktigt var det att uppnå? Vilka konsekvenser ledde det till som har varit viktiga för dig?

Ägna sedan en stund åt att fundera på alternativet. Att du inte brydde dig om att uppnå resultatet. Hur känns det när du sitter i gungstolen och tänker tillbaka? Känns det bittert att du inte gav dig själv möjligheten att uppnå det? Vad skulle du har gjort annorlunda isåfall?

gunstol

 

 

När man strävar efter något som är viktigt för en själv på ett personligt plan är man oftast en lyckligare människa. Men saknar du starka drömmar och ambitioner känns kanske livet mycket tyngre. När du ser en lycklig människa, fråga henne, varför? Svaret kommer troligtvis att vara att hon har en dröm som håller på att gå i uppfyllelse, eller så har den redan gjort det. En dröm behöver inte vara att uppnå rikedom och att ha bästa positionen på jobbet – det kan vara drömmar om en välmående familj, umgänget eller något som bara gör livet meningsfullt.

lycklig

 

 

 

Ifall du har ett mål, men saknar gnistan att jobba dig mot det – så är det viktigt att försöka hitta passionen och kraften i din dröm. Avsaknaden av gnistan kan även bero på att du har satt upp för svåra eller omöjliga mål. För att hitta gnistan eller passionen, skriv ner på ett pappar: vad är det som gör mig lycklig?

Något man bör hålla i minnet är att alla har olika mål, anpassade efter deras möjligheter och begränsningar. Ingen kan ha samma mål som någon annan. Med den högsta hängiveheten kommer vägen till målet att bli ditt livs resa. Många gånger hör man uttrycket att vägen till målet var den roligaste.

stravan

 

 

 

Målmedvetenhet vet de flesta vad det betyder, men vad är egentligen innebörden av ordet? En människa som inte är målmedveten är oftast vilsen, det finns ingen mening att försöka, ”life sucks”, vad är det för vits att leva?.. Men är du målmedveten så finns en större lust att leva, du har en mening, du har kontroll över ditt liv. ”Tanken på att något väntar om hörnet”.

När man har mål får man bättre självförtroende, man blir effektivare, du får struktur över din tillvaro och du kan planera på ett klokare sätt. För du vet vad du vill och för att komma dit så måste du göra något åt saken.

När man planerar sin väg mot målet är det viktigt att lägga upp delmål. För när du uppnår delmålen så får du glädjekickar som gör vägen till det stora målet mycket lättare. Ifall du inte har delmål så kan vägen till det stora målet bli ganska tungt och jobbigt. Sätt upp konkreta planer på hur, var och när du skall uppnå ett visst mål. Kom ihåg att det kan uppstå hinder under vägen, notera hur du skall komma över dem. Berätta åt dina närmaste vad ditt stora mål är. Det gör att du manifestar tanken både hos dig själv och hos dina närmaste och det blir lättare att ta sig framåt.

En annan sak som man måste komma ihåg är att inse sina begränsningar och även om det uppstår hinder som gör att du inte kommer att uppnå till dina drömmars mål – är att våga vara flexibel och ändra målet till något som passar din nuvarande livssituation. Man kan försöka förändra situationen eller helt enkelt förändra sin syn på hindret. Oftast räcker det med att ändra om delmålen, för att till slut ändå uppnå det stora målet. Det är också viktigt att hålla ögonen och öronen öppna, för det kan komma nya möjligheter emot som kan ta dig snabbare till målet.

Kom ihåg att drömma, du har större kapacitet att nå din stora dröm än vad du tror. För, visst vågar du tro på dig själv?

Vilka mål bör man sätta upp?

Sonja Lyubomirsky har skrivit en bok, en guide om Lyckans verktyg. Kapitel 10 beskriver Lyckostrategi, att sätta upp nya mål. Nedan en kort summering om de olika slags mål som finns att välja mellan, för att du skall uppnå den fullkomliga lyckan. För att hitta det rätta målet underlättar det om du har bra självinsikt och emotionell intelligens. Du vet dina viktigaste värderingar och önskningar. Med dessa preferenser kommer du att finna den aktivitet och livsuppgift som är ämnad för dig.

Om du har ett autentiskt mål som bygger på dina inre behov är chansen stor att du uppnår stor lycka. Målen bör handla om att uppnå något, vara aktivitetsgrundade, flexibla och inte strida mot varandra. Nedan en förklarning till de olika typerna av mål.

För att uppnå lyckokänslan då du nått ett mål, bör målet vara något som är naturligt och meningsfullt för dig – ett inre mål. När du uppnår ditt inre mål får du känslan av att du växer som människa och du mognar känslomässigt. Målet kan vara ett själviskt mål, men du gör det för att det är annorlunda, roligt och meningsfullt för dig själv.

Motsatsen till inre mål är yttre mål, sådana mål som syns och även som andra människor tycker att vi skall uppnå. Skälen är ytliga och handlar bland annat om att tjäna mera pengar, få makt, framhävning av egot etc.

Vissa gånger behöver man nå de yttre målen för att sen ängna tid åt att nå de inre målen, men det är de inre målen som gör en människa lyckligast.

Autentiska mål är mål som passar dig och gör dig lycklig. Målet stämmer med din personlighet, till exempel är du en dominant person passar du som ledare, tycker du omvårdnad passar du inom sjukvården, är du tävlingsinriktad så sätter du upp ett mål där du har chansen att vinna.

Undvikande mål är mål som fungerar sämst. Att sätta upp mål för att slippa må dåligt, ha skulkänslor eller att inte gräla med någon är inte optimalt. Fokusen ligger då mera på det negativa och du blir mera känslig för hot och misslyckanden.

Harmoniska mål betyder att de mål man sätter upp måste vara harmoniska med varandra. Man kan inte motionera mera om man samtidigt vill vila mera. Du kan inte bygga upp ditt företag och samtidigt ge mera tid till fritiden.

Flexibla och rimliga mål innebär att du anpassar dina mål till vad som passar din situation just nu och vad som är möjligt. Man kan alltid omvärdera sina målformuleringar, så att de passar nutiden.

Aktivitetsmål är mål som inleder till nya processer i livet. Man möter nya utmaningar, får nya möjligheter och gör nya erfarenheter.

 

Praktiska tips när du sätter upp dina mål:

Tänk igenom vad som är viktigast för dig. Vad har varit viktigast för dig under den senaste tiden? Önskningar, begär, avsikter? Vad ville du bli när du var ung? Vad skulle du göra om du struntade i vad andra tänkte? Om du vann 10 miljoner, vad skulle du då göra? Om du hade ett halvt år kvar att leva, vad skulle du göra under det halvåret? Skriv ner minst 8 mål som är viktiga för dig. Datera det.

Kontrollera sen hur dessa mål stämmer överens med nedanstående tabell:

inre-och-yttre-mal

 

 

 

 

 

 

 

 

De mål som stämmer överens med den vänstra spalten är bra, men de som drar sig till den högra bör omformuleras eller omprioriteras. Det viktigaste är att du uppnår något som har ett högre syfte, att det är meningsfullt och i längden ger dig lycka.

Håll i minnet att saker och ting behöver mogna. Tänk dig att du sår morotsfrön, gör de saker som behövs för att fröet skall gro och växa. Detta kan jämföras med de aktiviteter som tar dig till ditt stora mål. Du väljer dina tankar, du väljer medvetet ditt mål och håller det kvar i ditt sinne. Till slut kommer det att växa för att efter en tid var moget att skördas i fysisk form. Om du bestämmer dig för vad du vill och håller fast vid det så kommer du att lyckas.

Lycka till med att finna din lycka!

uppgift

 

 

 

Artikeln har även publicerats i Kuriren nr 3, 19 februari, 2014 

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *