February 2013

Passion i företaget, dag 28

Passion i företaget är ingen garanti för att företagsidén skall lyckas. Det behövs även en bra idé, ett bra team, en stor passion och ett bra ledarskap. Man kan jämföra passionen med elden, den är smittsam och den tänder investerare, affärspartner, kunder och anställda. Men ifall man inte kontrollerar passionen så kan den förstöra allt, men genom

Passion i företaget, dag 28 Read More »

Marknadsföringsmaterial, dag24

När man funderar på sitt marknadsföringsmaterial är det viktigt att ha i åtanke att marknadsföring inte bara är marknadsförarens jobb. Alla i företaget är marknadsförare, på heltid eller deltid. Att bygga ett varumärke ingår i alla processer i företaget, allt från verksamhetsutveckling, produktutveckling, undersökningar, försäljning samt till alla som har något med företaget att göra

Marknadsföringsmaterial, dag24 Read More »