NLP Coachning

Vill du få hjälp med att sätta mål, lösa inre konflikter och hantera personlig förändring? Vill du få hjälp med att förändra dina tankar, känslor och beteende?

Ibland gör vi människor saker och ting svårare än det behöver vara. Problemet sitter oftast i ett invant tankemönster och det är svårt att hitta positiva och långsiktiga mål. Vi agerar, kommunicerar och lär oss alltid utifrån det sinnestillstånd vi befinner oss i.

Men vem är du  i dessa tillstånd? Är du ditt bästa jag, ditt neutrala jag eller ditt sämsta jag?

Vi har alla  har resurser inom oss som vi inte alltid känner till. Du kanske vet om dem, men ibland känner du kanske att du inte har tillgång till dem. 

Det viktigaste med NLP är att det kan hjälpa oss att förändra tankemönster och beteendemönster så att vi  har möjlighet att visa vår bästa sida för både oss själva och för vår omgivning. NLP handlar om hur du och jag kan bli det bästa – oftare!

Vill du veta hur jag kan hjälpa dig förändra dina tankemönster? Eller hjälpa dig hitta ditt mål, känna tillfredsställelse med livet, förstå och uppskatta andra människor och lättare få fram ditt budskap. 

Boka in en tid för coachning! Coachningen passar in för både företagare och privatpersoner – med andra ord: alla människor som har en dröm!

d

Jag är utbildad NLP Master Practitioner – med certifierad rätt att hjälpa andra människor att nå mål! / Maria