Behov

Man pratar ofta om att bemöta kundens behov i marknadsföring OCH förståss i andra sammanhang också. Det är viktigt att man lär känna sin kund. Hur skall man annars kunna producera en produkt som uppfyller kundens behov?

För att lära känna sin kund finns det en hel del frågor man bör besvara (de tänker jag inte räkna upp här). Men man behöver också förstå vad ordet behov betyder.

Jag har gått en kurs i NVC (Non Violent Communication) och där behandlade vi hela tiden ordet behov. Det var svårt ibland att förklara i de olika övningarna vilket behov man just då hade, eller vilket behov man hade haft i en viss situation.

Marshall Rosenberg uttrycker ordet behov på föjande sett:

Livsenergi i form av behov, värderingar, önskningar, förväntningar eller tankar som ger upphov till mina känslor  – för att jag behöver……

Några grundläggande behov vi har är 

Fysiska: mat. luft, vatten, skydd, trygghet

Autonomi: att kunna välja mina egna drömmar och hur jag når dit

Integritet: tillförlitlighet, betydelsefullhet, meningsfullhet, kreativitet

Andliga: frid, harmoni, balans, skönhet

Ömsesidigt beroende: att kunna tillföra något som berikar andra, acceptans, respekt, närhet, tillhörighet, empati, att bli lyssnad på.

Det sista behovet – att bli lyssnad på är något av det viktigaste man behöver tänka på, oberoende om det handlar om produktutveckling eller att fungera som medmänniska.

Blev du intresserad av NVC så finns det mera att läsa bl.a. här: http://integrationtraining.co.uk/blog/2009/04/nonviolent-communication-nvc-and-business.html

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *