Marknadsföringstjänster till småföretagare

Celma Marketing

”Din viktigaste uppgift i ditt företag är att producera, utveckla och sälja din produkt. Marknadsföringen kan du delegera till celma.”

FÖRETAGARE! - PÅ KOMMANDE DIGITALA KURSER

TJÄNSTER

MARKNADSFÖRING OCH BUSINESS COACH

CELMA_MARKETING hjälper dig att sätta upp företagsmål och att nå dem.

MARKNADSFÖRINGsPAKET

Logo, annonser, hemsida, workshop, strategimöten och kommunikationsplanering

COACHNING

Coachning för privatpersoner eller företagare

FÖRELÄSNINGAR / WORKHOPS

Marknadsföring, våga ta steget, etc.

"Om drygt två månader blir jag utexaminerad företagare. Och som jag kommer att sakna våra virtuella och IRL träffar. Det sägs att möten sker av en anledning. Du kom för att lära mig, du kom för att vara (den röda) vattenkannan, som fått mig att våga låta kunskapen frodas och blomma"
Ann-Sofie Björklund
företagare

UTVECKLA DITT FÖRETAG

Gör det inte svårare än vad det är. Din produkt/tjänst måste nå kunderna. Det räcker inte med att behålla de gamla kunderna, du behöver även nå nya. Genom en fungerande hemsida och lämplig aktivitet på sociala medier kommer du en bra bit på vägen.  

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT HITTA DINA MÅL?

Vill du få hjälp med att sätta mål, lösa inre konflikter och hantera förändringar? Vill du få hjälp med att förändra dina tankar, känslor och beteende?

Ibland gör människan saker och ting svårare än det behöver vara. Problemet sitter oftast i ett invant tankemönster och det är svårt att hitta positiva och långsiktiga mål. 

CELMA MARKETING

HOVRÄTTSESPLANADEN 16, vån 9, VASA

KONTAKTA CELMA: