behov

B som i beteende

Först tänkte jag skriva om behov, men jag insåg att jag håller på att tjata sönder det ordet – så jag lägger fokus på ordet beteende istället. Fast egentligen är vårt beteende baserat på ett tillfredsställt eller otillfredsställt behov, så jag kommer ändå in på ordet behov… Ordet beteende syftar på våra handlingar eller reaktioner …

B som i beteende Läs mer »

Varför sviker kunderna våra företag?

Ofta hör jag andra företagare klaga på att kunderna inte ställer upp för deras verksamhet. Varje gång jag hör det så känner jag en viss bestörtelse över deras kommentarer. För det första så sjunker mitt minne hastigt till min egen okunskap då jag som 25-åring tog mina första stapplande steg som företagare inom servicebranschen. Vilka …

Varför sviker kunderna våra företag? Läs mer »

Att hitta våra kunders behov

För att man som marknadsförare/företagare/försäljare skall kunna hitta vägen till sina kunders hjärta via sociala medier så måste man lära sig att lyssna och läsa med empati. Du måste lyssna till dig själv och du måste lyssna till kunden. Dalai Lama sa ”När man väl inser att medkänsla verkligen är värdefull, inser dess djupare värde, …

Att hitta våra kunders behov Läs mer »

Trivs du med det du håller på med?

Ett behov är en allmänmänsklig sak. Alla har behov. Det är ingen skillnad på om du är ung, gammal, kvinna, man, har en annan religiös bakgrund eller politisk åsikt. Vårt beteende styrs av våra behov. Vi jobbar för att ha ekonomisk trygghet. Men det finns även andra orsaker varför man jobbar/har en hobby, du gör …

Trivs du med det du håller på med? Läs mer »

Hur skall företag kommunicera i dag?

Reklamtröttheten har ökat. Folk väljer bort reklam så fort de kan. Möjligheterna att välja bort reklam är mycket större än tidigare. Ungdomar är mera kritiska till reklam än föregående generation. De klickar inte längre på reklam på nätet. Massmarknadsföring är helt onödigt och olönsamt i dagens läge. Idag söker konsumenten information när det passar henne/honom. …

Hur skall företag kommunicera i dag? Läs mer »

Trender inom digital/social marknadsföring för 2014

Vill du som företagare hänga med i trenderna bör du verkligen sätta dig ner nu och fundera på var och hur du finns digitalt. Digital marknadsföring kommer år 2014 att vara en av de största och viktigaste trenderna detta år. För det första din mobila webbplats. Dina kunder sitter allt mindre framför en dator och …

Trender inom digital/social marknadsföring för 2014 Läs mer »

Behov

Man pratar ofta om att bemöta kundens behov i marknadsföring OCH förståss i andra sammanhang också. Det är viktigt att man lär känna sin kund. Hur skall man annars kunna producera en produkt som uppfyller kundens behov? För att lära känna sin kund finns det en hel del frågor man bör besvara (de tänker jag …

Behov Läs mer »