Syftet med marknadsföring kan sammanfattas med Peter Druckers citat:

 

Kommentera