Grafisk design

Visuellt marknadsföringsmaterial hjälper kunden att minnas dina produkter. En röd tråd i din kommunikation förstärker ditt budskap. Din logo speglar ditt företag. Färgvalet, typsnittet och bilder ger mottagaren en uppfattning om företagets produkt och värden. En logo skall berätta utan ord vad du erbjuder. Den skall vara lätt att komma ihåg och den skall upprepas i all din kommunikation.

Jag erbjuder grafisk planering för tryck och digital publicering

  • grafisk planering: logo, grafisk manual
  • visitkort, broschyrer, annonser, affischer
  • tidningslayout
  • bokomslag
  • årsrapporter, programblad
  • förpackningsdesign
  • inbjudningar etc.