Framgång

Läser boken ”Din gränslösa styrka” av Anthony Robbins och vill dela med mig av ett stycke som handlar om den inre kommunikationsmodellen som är allt vad vi föreställer oss, säger och känner. (Den yttre kommunikaitonsmodellen är ord, tonfall, kroppshållning och fysiska handlingar som vi använder för att kommunicera med omvärlden).

”Din kommunikationsförmåga utåt bestämer hur stor framgång du får hos andra människor – på det personliga, känslomässiga, sociala och ekonomiska planet. Men ännu viktigare är den framgång som du uppnår inom dig – den lycka, glädje, entuaism, kärlek eller något annat som du önskar dig- är direkta resultatet av hur du kommunicerar med dig själv. Hur du mår är inte beroende av vad som händer i ditt liv- utan av din tolkning av vad som händer. Framgångsrika människors liv ger otaliga exempel på att lycka och framgång i livet inte bestäms av vad som oss utan snarare av hur vi reagerar på det som händer.

Du bestämmer själv vad du ska känna och hur du skall handla, därför att allt beror på hur du själv väljer att uppfatta livet” 

 

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *