About CELMA

CELMA är ett företag som erbjuder marknadsföringskonsultuppdrag.

Att starta och driva ett företag mot lönsamhet kräver en bra produkt, välgenomtänkt strategi och synlighet. Alla gånger vet man inte vad som är rätt strategi och marknadsåtgärderna blir oftast felplacerade.  Kostnaden för detta är inte till fördel för företagsverksamheten.

CELMA erbjuder ditt företag hjälp att synas på ett förmånligt och enkelt sätt.

 

MERA INFO OM MINA TJÄNSTER: http:/www.celma.fi/tjanster/

 CELMA vill genom ett  stort nätverk hjälpa småföretagarnas vardag att bli lönsammare.

Nätverk är viktiga för alla företagare, med hjälp av varandra kan man nå en större marknad och få större ekonomisk vinning.

Vill du vara med och nätverka?

Ordet CELMA kommer från Selling & Marketing

 Mina Kontaktuppgifter:

e-post:maria.norrlin-asplund@celma.fi

tfn: 010 23 11 444

Facebook: http://facebook.com/fmacelma

Twitter: https://twitter.com/celmar_

REFERENSER: http:/www.celma.fi/?page_id=247

 

Profilbild på Maria